MARMARA İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

S. NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN

BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA

SÜRESİ (EN GEÇ)

1

GIDA YARDIMI

 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu(ilk defa başvuruluyorsa)
 2. Başvuru Dilekçesi
 3. Nüfus Cüz.önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuruluyorsa)

30 GÜN(İlk defa başvuruluyorsa)

7 Gün (Gıda yardımı

devir için başvuru)

2

YAKACAK YARDIMI

 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu(ilk defa başvuruluyorsa)
 2. Başvuru Dilekçesi
 3. Nüfus Cüzdanı önlü Arkalı Fotokopisi(İlk defa başvuruluyorsa)

30 GÜN (ilk defa başvuruluyorsa)

7 Gün(Yakacak yardımının devamı için yapılan başvurularda)

3

BARINMA YARDIMLARI (KİRA)

 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu(ilk defa başvuruluyorsa)
 2. Başvuru Dilekçesi
 3. Nüfus Cüzdanı önlü Arkalı Fotokopisi(İlk defa başvuruluyorsa)
 4. Barınma ihtiyaç Raporu varsa hasar tespit Raporu kira kontratı

30 GÜN (ilk defa başvuruluyorsa)

7 Gün(Kira yardımının devamı için yapılan başvuru)

4

SOSYAL DESTEK

YARDIMLARI(Bir Defa Mahsus Para/periyodik

Nakit)

 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu(İlk defa Başvuruluyorsa )
 2. Başvuru Dilekçesi
 3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Foto. (İlk defa başvuruluyorsa)

30 GÜN(İlk defa başvuruluyorsa)

7 Gün(Sosyal destek yar. devamı için aş.)

5

EĞİTİM YARDIMLARI

 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
 2. Başvuru Dilekçesi
 3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Foto.(İlk defa başvuruluyorsa)
 4. Öğrenci Belgesi.

30 GÜN(İlk defa başvuruluyorsa)

7 GÜN(Eğitim yardımının devamı için yapılan başvuru.)

 

6

 

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI

 1. SYDV Şartlı Eğitim yardımı Başvuru Kayıt Formu (İlk defayapılan başvurularda
 1. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (Evli ise kendisininve eşinin)(ilk defa başvuruluyorsa)
 2. Öğrenci Belgesi
 3. Öğrencilerin Kimlik Fotokopileri

14 GÜN

7

ŞARTLI SAĞLIK YARD.

 1. SYDV Şartlı Sağ. Yard. Baş. Formu(İlk defa başvuruluyorsa)
 2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (Evli ise kendisinin veeşinin (İlk defa başvuruluyorsa)
 3. Çocukların Kimlik Fotokopisi

  Not:Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır.ilk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere engeç 14 gün içinde Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne gönderilir.

14 GÜN

8

ÖZÜRLÜ İHTİYAÇ

YARDIMLARI

 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu(İlk defa başvuruluyorsa)
 2. Başvuru dilekçesi
 3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi(ilk defa başvurularda.)
 4. Medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair sağlıkKurulu Raporu
 5. Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olanlardan araç bedelinintabi olduğu

14 GÜN

9

AFET DESTEKLERİ

(Deprem,Yangın,sel)

 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa )
 2. Başvuru Dilekçesi.
 3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
 4. Hasar Tespit raporu /Yangın Raporu vb .

14 GÜN

10

TERÖR YARDIMI

 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu(İlk defa başvuruluyorsa)
 2. Başvuru dilekçesi
 3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
 4. Terör zararı tespit tutanağı

14 GÜN

11

PROJE DESTEKLERİ

(GELİR GETİRİPROJELER)

 1. Fayda Sahibi başvuru Formu
 2. Proje Hazırlama Formatı
 3. Proje Başvuru Formu
 4. Başvuru yapan kişinin Kimlik Fotokopisi
 5. Proje Yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge(Ustalık,kalfalık,diploma)

  Not:Proje Destek başvurulanırının uygunluğu MütevelliHeyeti tarafından en geç 30 gün içinde karara bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilir.

30 GÜN

12

PROJE DESTEKLERİ

 1. Fayda Sahibi başvuru Formu
 2. Proje Hazırlama Formatı
 3. Proje Başvuru Formu

  Not:Proje Destek başvurulanırının uygunluğu MütevelliHeyeti tarafından en geç 30 gün içinde karara bağlanır. Uygun olduğu görülen projelerdeğerlendrilmek üzere Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne gönderilir.

30 GÜN

 

 

 

 

 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmasına veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz


 

İlk Müracaat Yeri :

İkinci Müracaat Yeri :

İsim :

Gaye DEDELEROĞLU

İsim :

Mehmet TUNÇ

Unvan :

Vakıf Müdürü

Unvan :

Marmara Kaymakamı

Adres :

Hükümet Konağı

Adres :

Hükümet Konağı

Tel :

0 266 885 56 60

Tel :

0 266 885 50 06

e posta :

gayededeleroglu@hotmail.com

Belgegeçer :

0 266 885 59 82