İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

 

 

S.NU.

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

2521 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi

1.Dilekçe,

2.Sağlık raporu,

3.T.C kimlik numarası,

4 Adli sicil beyanı,

5.Son altı ay içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf.

istenilen belgeler tamamlandıktan sonra (7) iş günü (Devir alacaklar için, dosya il dışında ise dosyanın gelmesini müteakip)

2

2521 Sayılı Kanun Kapsamında Satıcılık (Bayilik) Belgesi

1 .Dilekçe,

2.işyerinin kendi mülkiyetlerinde bulunduğunu veya kiralandığını kanıtlayan belge,

3.Silah bulundurmasında ve satmasında bedeni ve ruhi bakımdan bir sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,

4.Adli sicil beyanı,

5.2521 S.K. Hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname,

6.T.C kimlik numarası

7.Son (6) içerisinde çekilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf.

Tahkikat ve belgelerin tamamlanmasını müteakip

(7) iş günü

3

Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsatı

1 .Dilekçe,

2.Adli sicil beyanı,

3.T.C kimlik numarası,

4.Sağlık raporu,

5.Son altı ay içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf,

6.Avcılık belgesi.

(7) iş günü (Devir alacaklar için,dosya il dışında ise dosyanın girmesini müteakip)

4

Geçici Olarak Geri Alınan Sürücü Belgesinin ladesi

Nüfus Cüzdanı veya kimlik yerine geçen diğer belgelere ilave olarak,

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48'inci Maddesine istinaden Alınmış ise;

1 .Sürücü davranışı geliştirme eğitimi başarı belgesi

2.Psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayene belgesi.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 118'inci Maddesine istinaden Alınmış ise;

Eğitim belgesi,psikiyatri uzmanından alınacak psiko-teknik değerlendirme belgesi (Geriye doğru (1) yıl içerisinde (100) ceza puanını dolduranların, birinci defa eğitime, ikinci defa psikiyatri uzmanı tarafından psiko-teknik değerlendirme testine tabi tutulması gerekmektedir.)

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 51/2-b Maddesine istinaden Alınmış ise;

Psikiyatri uzmanından alınacak psiko-teknik değerlendirme belgesi (Geriye doğru (5) defa hız sınırını %30'dan fazla aşanların,psikiyatri uzmanı tarafından psiko-teknik değerlendirme testine tabi tutulması gerekmektedir.)

(1) Saat

5

Trafik Kazası Tespit Tutanağının Verilmesi

1 .Nüfus cüzdanı veya kimlik yerine geçen diğer belgeler,

2. Araç tescil belgesi

3. Araç trafik belgesi

4. Zorunlu mali sorumluluk sigortası

5.Sürücü belgesi

(24) Saat

6

Trafikten Men Edilen Aracın iade Edilmesi

1 .Araç trafik belgesi,

2.Araç muayene raporu,(Trafik belgesinde muayene yeri dolduysa bu belge istenir)

3.Sürücü belgesi,

4.Zorunlu mali sorumluluk sigortası,

 

Aracın Noter Satışının Alınarak, 1 Ay içerisinde Satın Alan Adına Tescil Belgesi Çıkarılmadığı için Trafikten Men Edilen Araçlar;

1 .Araç tescil belgesi,(yeni çıkarılmış)

2.Araç trafik belgesi,

3.Sürücü belgesi,

4.Zorunlu mali sorumluluk sigortası.

 

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Olmayan Araçlar;

1 .Zorunlu mali sorumluluk sigortası,

2. Araç tescil belgesi,

3. Araç trafik belgesi,

4. Sürücü belgesi,

 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 20/1 -a/1,21,25,26/1,28,30/1 -a,30/1 -b31/1 -b,32,65/1 -b,65/1 - d65/1-e,65/5 ve EK-2 Maddelerine istinaden Trafikten Men Edilen Araçlar;

1 .Aracın men edilmesini gerektiren eksiklerin giderilmesi/giderildiğinin belgelendirilmesi

2. Zorunlu mali sorumluluk sigortası,

3. Araç tescil belgesi,

4. Araç trafik belgesi,

5. Sürücü belgesi,

Araç,araç sahibi veya muvafakat name ile müracaat eden kişilere teslim edilir. Şirket adına kayıtlı araç ise şirket yetkilisi imza sirküleri istenir.

(1) Saat

İlk Müracaat Yeri :İlçe Jandarma Komutanlığı

İsim : 

Unvan : Jandarma Komutanı jan.kıd.çvş.

Adres :İlçe Jandarma Komutanlığı-MARMARA

Tel :0 266 8855026

Faks :0 266 8855613

E-Posta :

İkinci Müracaat Yeri:Marmara Kaymakamlığı

İsim : Mehmet TUNÇ

Unvan :Marmara Kaymakamı

Adres :Kaymakamlık Binası

Telefon :0266 885 50 06

Faks : 0266 885 50 06

E-Posta :