SARAYLAR MAHALLESİ 

Marmara Denizi'ne ismini veren Mermer ocaklarının bulunduğu şirin beldemiz antik çağlarda Prokonnesos,ismiyle anılıyordu.Antik çağlarda Prokonnesos ismi 'geyik adası'anlamına gelmekteydi.Belde'nin Yeni Prokonnesos diye anıldığı da bilinmektedir.Belde'nin Palatia(Saraylar)ismini ise tam olarak hangi tarihte aldığı bilinmemekle beraber,16.yüzyılda Piri Reis'in yaptığı ada haritasında Belde'nin isminin Palatia olarak geçtiği görülmektedir. Palatia isminin nereden geldiğine dair elimizde bulunan bulgulardan biri,bugün de halk arasında anlatılan bir söylencedir.Söylenceye göre;Bizans İmparatoru'nun kızı amansız bir hastalığa yakalanır.

Hükümdar kızını hava değişikliği için Marmara Denizi kıyılarında bir geziye götürür. Açık denizde büyük bir fırtınaya yakalanırlar ve Proconnesos'a (Saraylar'a) sığınırlar. Bir süre havanın sakinleşmesini beklerler.Adanın havası,beslenme koşulları imparatorun kızına iyi gelir.Öyle ki,kızının amansız denen hastalıktan iyileştiğini gören imparator mutludur. Geri dönerler ama burayı asla unutmazlar.Bir süre sonra buraya büyük bir saray yaptırırlar.Bizans İmparatoru'nun kızı için yaptırdığı bu saraydan dolayı belde bu tarihten sonra Palatia (Saraylar) diye anılmıştır.