KADROLAR Derece Kadro Sayısı Görevlendirme Dolu Boş
Yazı İşleri Müdürü 1 1 0 1 0
Bilgisayar İşletmeni 7 1 1 0 1
V.H.K.İ. 3 1 1 0 1
Şoför 5 1 1 0
1 
Hizmetli 6 1 1 1 1