MARMARA İLÇE ETİK KOMİSYONU KURULUŞU


İLGİLİ MEVZUATLAR


1) 5176 SAYILI ETİK KANUNU            2) ETİK YÖNETMELİĞİ            3)KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ         4) BAŞBAKANLIK ETİK KURULU  


  • 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna dayanılarak 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranışları İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 29. maddesi gereğince kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere Marmara Kaymakamlığı İlçe Etik Kurulu Marmara Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdür Mehmet EREN başkanlığında, Büro Personeli Musa AYSAN,Gelir Uzmanı Makbule SARIBIYIK ve Polis Memuru Mustafa ÖZKAN'dan oluşturulmuştur.

- Etik Komisyonu Kaymakamlık Makamının 15/02/2017 tarih ve E.208 sayılı onayı ile kurulmuştur.
- Söz konusu komisyon 1 yıl süre ile 1 başkan ve 3 üyeden oluşmaktadır. 


MARMARA İLÇE ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ


 

ADI SOYADI

ÜNVANI

GÖREVİ

MEHMET EREN

YAZIİŞLERİ MÜDÜRÜ

KOMİSYON BAŞKANI

MUSA AYSAN

BÜRO PERSONELİ

ÜYE

MAKBULE SARIBIYIK

GELİR UZMANI

ÜYE

MUSTAFA ÖZKAN

POLİS MEMURU

ÜYE


KURUL İLETİŞİM BİLGİLERİ 


T.C MARMARA KAYMAKAMLIĞI  

Yeni Hükümet Binası 3. Kat   Marmara Adası / BALIKESİR

Tel: 0266 885 5006           E-mail : Marmara@icisleri.gov.tr


BAŞLICA ETİK İLKELERİ:

* Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
* Halka hizmet bilinci
* Hizmet standartlarına uyma
* Amaç ve misyona bağlılık
* Dürüstlük ve tarafsızlık
* Saygınlık ve güven
* Nezaket ve saygı
* Yetkili makamlara bildirim
* Çıkar çatışmasından kaçınma
* Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
* Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
* Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
* Savurganlıktan kaçınma
* Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
* Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
* Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
* Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
* Mal bildiriminde bulunma

ETİK KOMİSYONU GÖREVİ:..

- Kamu görevlilerinin uymaları gereken 'etik davranış ilkelerini belirlemek' ve 'uygulamayıgözetmek'
- Etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla re'sen veya başvuru üzerine gerekli 'inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makamlara bildirmek',
- Kamu yönetiminde 'etik kültürünü yerleştirmek' üzere çalışmalar yapmak ve yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmakla görevli ve yetkilidir.
- Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak.
- Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
- Etik uygulamaları değerlendirmek.
- Her yıl Mayıs ayının son haftası Etik Haftası olarak kutlanacaktır.